Kalkulačka slúži na kontrolný prepočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) na zmluvy o úvere pre spotrebiteľov, uzatvorené po 1. januári 2022 v mene euro. Prepočet RPMN podľa tejto kalkulačky má iba informatívny charakter, nie je právne záväzný a nemožno ho použiť na právne úkony.

Kalkulačka je určená len pre produkty uvedené vo výberových poliach nižšie. Kalkulačkou je možné prepočítať iba úvery, pri ktorých je splatnosť splátok (okrem prvej splátky) určená najneskôr k 28. dňu v mesiaci. Kalkulačku nie je možné použiť pre povolené prečerpania a prekročenia, stavebné úvery a kreditné karty. Súčasne ju nie je možné použiť pri zmluvách, u ktorých došlo k odkladu splátok, zmluvnému alebo zákonnému, a pri zmluvách s nepravidelným splácaním, a kde poplatky súvisiace s úverom sú splatné nepravidelne.

V nasledujúcich krokoch sa riaďte pokynmi a postupne zadávajte výlučne údaje, ktoré boli dohodnuté v úverovej zmluve alebo v dokumentoch a prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Pokiaľ neviete, aký údaj zadať, využite radu a kliknite na Nápoveda

Výber úverového produktu

Nápoveda

  • s výnimkou povoleného prečerpania a prekročenia


  • napr. nákup na splátky, finančný leasing